ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC


Kính gửi: Ban Giám Hiệu - Trường Mầm Non Tư Thục Bảo Ngọc


THÔNG TIN

CHA

MẸ

Họ và tên:

Nghề nghiệp:

Địa chỉ cơ quan:

Điện thoại:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Đề nghị được gửi con:

Tên là: Nam: Nữ:
Ngày tháng năm sinh: Con Thứ

Chúng tôi xin tuân theo các điều qui định trong nội qui Nhà trường.

Download mẫu đăng ký
Download mẫu giấy chứng nhận sức khoẻ của trẻ
Download mẫu điều tra tâm lý trẻ

 

 
©2011 Bản quyền thuộc về Trường Mầm Non Bảo Ngọc 449/17 Trường Chinh, P.14, Q. Tân Bình, Tp.HCM.
TeL: 08 62 552 828 - Fax: 08 38 120 151 - Email: info@mamnonbaongoc.com.vn