Hồ sơ nhập học

Hồ sơ nhập học bao gồm:

1. Đăng ký nhập học (Mẫu của trường cung cấp)

2. Thông tin về đặc điểm tâm lý trẻ (Mẫu của trường cung cấp)

3. Giấy ủy nhiệm xử lý tình huống khẩn cấp (Mẫu của trường cung cấp)

4. Bản sao giấy khai sinh

5. Photo lịch tiêm chủng

6. Photo hộ khẩu hoặc chứng nhận tạm trú

©2011 Bản quyền thuộc về Trường Mầm Non Bảo Ngọc 449/17 Trường Chinh, P.14, Q. Tân Bình, Tp.HCM.
TeL: 08 62 552 828 - Fax: 08 38 120 151 - Email: info@mamnonbaongoc.com.vn