Các cấp lớp

STT

TÊN LỚP

LỨA TUỔI

1

Thỏ Ngọc  
(Nhóm cơm nát)

Từ 18 đến 24 tháng

 

2

Chó Đốm
(Nhóm cơm thường)

Từ 25 đến 36 tháng

 

3

Vành Khuyên
(Lớp Mầm)

3 tuổi

 

4

Họa Mi
(Lớp Chồi)

4 tuổi

 

5

Sóc Nâu
(Lớp Lá)

5 tuổi

 


©2011 Bản quyền thuộc về Trường Mầm Non Bảo Ngọc 449/17 Trường Chinh, P.14, Q. Tân Bình, Tp.HCM.
TeL: 08 62 552 828 - Fax: 08 38 120 151 - Email: info@mamnonbaongoc.com.vn